ЦЕНТР СИМЕТРІЇ

Розділ: 
[від гр. symmetria – розмірність, відповідність] точка всередині кристала, в якій перетинаються й діляться навпіл уявні елементи симетрії (осі та площини). Один із трьох елементів симетрії кристалів. Умовно позначається латинською буквою „С”. У деяких кристалах центр симетрії відсутній. Див. також елементи симетрії кристала.