ХРОН

[від гр. chronos – час] – 1. Елементарна одиниця геологічного часу, реалізована в ритмі (циклі) седиментації. 2. Підрозділ геохронологічної шкали, еквівалентом якого в стратиграфічній шкалі є хронозона.