ХЛОРИДИ ПРИРОДНІ

Розділ: 
Група (клас) мінералів, солей хлоридної (соляної) кислоти. До їх складу в якості катіонів входять легкі літофільні елементи (Na, K, Mg, Ca, Mn, Fe, Al), важкі халькофільні (Hg, Ag, Pb, Cu, Bi), а також амоній (NH4). Мають жовте, буре, сіре, синє, зелене та ін. забарвлення. Твердість 1-3,5. Густина варіює від 1,5-2,5 до 6,5-8,3. Сингонія кубічна. Більшість добре розчинні у воді. Х.П. літофільних елементів утворилися хемогенно-осадовим шляхом. Хлориди халькофільних елементів – типові утворення зони окиснення рудних родовищ. Деякі Х.П. зустрічаються серед вулканічних порід, у кімберлітах і магнетитових скарнах. Використовуються в харчовій, хімічній промисловості, медицині, сільському господарстві. Приклади: галіт, карналіт, бішофіт.
Див.: