ХЕМОФОСИЛІЇ

[від лат. (al)chimie – (ал)хімія, fossilis – похований, викопний] – різновид фосилій (викопних решток), до яких відносять органічні викопні біомолекули бактеріального, ціанобіонтного, рослинного і тваринного походження. Х. зберігають хімічний склад біомолекул, який дає змогу визначити систематичне положення вихідного організму, але не його морфологію. Велике значення Х. мають для вирішення проблем виникнення і розвитку життя, а також походження горючих копалин, особливо нафти. Х. є об’єктом вивчення біогеохімії і молекулярної палеонтології.
Див.: