ХЕМОГЕННІ ПОРОДИ

Розділ: 

[від лат. (al)chimie – (ал)хімія, гр. genos – походження] – див. породи хемогенні.