ХАЛЬКОФІЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ

Розділ: 
[від гр. chalkos – купрум (мідь), philia – любов, дружба] – за геохімічною класифікацією норвезького геохіміка В.М. Гольдшмідта (початок XX ст.), хімічні елементи, які в природі утворюють стійкі сульфідні сполуки. До Х.Е. належать 19 елементів, серед яких метали, що присутні в сульфідах у вигляді катіонів (Ag, Hg, Cu, Pl, Cd, Bi, Zn, Sb), неметали у вигляді аніонів (S, Se, T, As), а також елементи, що належать одночасно до декількох груп (Mo, Au, Ga та ін.). В земній корі Х.Е. концентруються в сульфідних рудах. За геохімічною схемою будови Землі  В.М. Гольдшмідта формують сульфідно-оксидну нижню мантію.