ФОРАМІНІФЕРИ (FORAMINIFERA)

[від лат. foraminis – отвір, fero – несу] – широко розповсюджена (разом з викопними понад 30 тис. видів) група одноклітинних морських тварин переважно мікроскопічних розмірів (0,1-1 мм, найбільші – до 10 см). Мають паличкоподібні або спірально закручені, здебільшого вапнякові черепашки, які зберігаються в донних осадках морів та океанів. Існують від кембрійського періоду донині. Розквіт припадає на карбон-перм. Широко використовуються для детального розчленування карбонових, пермських, мезозойських і кайнозойських відкладів.
Рис. 1. Форамініфера Ammonia tepida. Затока Сан-Франциско.
Рис. 2. Планктонні форамініфери плейстоцену. Мексіка.