ФЕЛЬДШПАТОЇДИ

Розділ: 

[від нім. Feldspat – польовий шпат] – група мінералів, недонасичених кремнекислотою алюмосилікатів: нефелін, лейцит, содаліт, нозеан, гаюін, анальцим, цеоліти, лазурит та ін. Утворюються на пізній стадії магматичного процесу замість польового шпату при нестачі кремнекислоти. Зустрічаються у лужних породах.