ФАНЕРОЗОЙ

[від гр. phaneros – явний, zoe – життя] – скорочена назва фанерозойкого еону і фанерозойської еонотеми.