УСІДАННЯ ПОРІД (ҐРУНТІВ)

1. Процес зменшення об'єму глинистих порід (грунтів) при висиханні. 2. Здатність вологих глинистих порід (ґрунтів) зменшувати свій об’єм при висиханні. Величина У. залежить від кількості та мінерального складу глинистих частинок, а також від вологості та щільності породи. Розрізняють У. лінійну та об’ємну. Кількісно У. визначають у відсотках або долях одиниці, як частку приросту об’єму (довжини) до первинного об’єму (довжини) зразка глинистої породи (ґрунту). Найбільшу У. дають зволожені глини монтморилонітового складу. Протилежне - набухання (набрякання).