УРАНОВІ СЛЮДКИ

Розділ: 
Група уранових мінералів, які є водними основними фосфатами, арсенатами й ванадатами: отеніт, цейнерит, салеїт, торберніт, карнотит та ін. У.С. є продуктами окиснення приповерхневих зон уранових родовищ. Зустрічаються в корі вивітрювання, в товщах осадових відкладів. Колір зелений або жовтий. Спайність досконала в одному напрямку. Структура шарувата, кристалічна. Твердість 2-6. Радіоактивні. Джерело урану.