УНІФОРМІЗМ

[від лат. unus (uni) – один, forma – зовнішній вигляд, система організації чогось] – принцип пізнання минулого Землі („збереження геологічних процесів”), згідно якого її сучасний вигляд є результатом впливу процесів різної природи, що діють впродовж тривалого часу. Вперше сформульований відомим шотландським геологом Дж. Геттоном (1726-1797). Пізніше був розвинутий і поглиблений Ч. Лайєлем (1797-1875), який проголосив його основну ідею у вигляді відомої тези: „Сучасне – ключ до розуміння минулого”. Згідно У. Земля сформувалася під впливом геологічних факторів, що постійно діють і продовжують діяти й нині. Особливу популярність У. набуває у кінці XIX – початку XX ст. Ідеї У. мали неперевершене значення для формування сучасного наукового світогляду. Більш досконалою формою уніформізму став актуалізм.
Рис. 1. Геттон Джеймс (1726-1797) - видатний шотландський геолог, природознавець