УЛЬТРАМЕТАМОРФІЗМ

[від лат. ultra – зверх, понад, більше; metamorphoomai – перетворююсь] – особлива, крайня стадія регіонального метаморфізму, при якій під впливом високої температури, тиску та глибинних флюїдів створюються умови для часткового або повного плавлення вихідних гірських порід. В умовах У. утворюються мігматити.