УЛЬТРАБАЗИТИ

Розділ: 

[від лат. ultra – більш, понад, зверх; basis – основа, основний] – те саме, що й ультраосновні гірські породи.