ТРІЩИНУВАТІСТЬ

1. Властивість, яка притаманна всім породам – розсіченість гірських порід тріщинами. В осадових породах Т. (густота тріщин) закономірно зростає в напрямку: пісковики → алевроліти → аргіліти → мергелі → сланці → солі → вапняки → доломіти.
2. Системи тріщин, що розбивають масив порід на складові частини. Характеризується довжиною тріщин, їх розкриттям, спрямованістю, відстанями між сусідніми по нормалі, походженням, масштабом. За походженням виділяють Т. планетарну, ендогенну, екзогенну, кліваж, штучну та ін. Зони Т. сприяють проникненню флюїдів, які несуть рудні компоненти. Вони можуть бути колекторами прісної води, нафти, газу. Також Т. знижує стійкість масивів порід.