ТРИЛОБІТИ (TRILOBITA)

[від лат. tri – три, гр. lobos – частка] – клас палеозойських морських членистоногих із сплюснутим, овально-видовженим, сегментованим тілом, яке складається з трьох відділів: голова (цефалон), рухомозчленований тулуб (торакс) та хвіст (пігідій). Тіло Т. покрите панциром, який добре розвинутий лише зі спинної частини. Гігантські форми Т. досягали 75 см. Жителі мілководної частини моря впродовж кембрію-пермі. Викопні рештки Т. використовуються для стратиграфічного розчленування нижньопалеозойських товщ.
Рис. 1. Будова трилобіта: I - головний відділ (щит); II - тулубний відділ (торакс); III - хвостовий відділ (пігідій)
Рис. 2. Скам'яніння трилобіта ордовицького віку, США
Рис. 3. Трилобіт кембрійського віку, Марокко