ТРАНСФОРМНІ МЕЖІ ЛІТОСФЕРНИХ ПЛИТ

[від лат. transformare – перетворювати] – різновид меж між літосферними плитами у вигляді здвигових зон різного типу. Вони виникають як в системах стиснення, так і в системах розтягнення земної кори. Трансформні розломи утворюються переважно в межах океанів, але мають місце і на континентах. До останніх належать відомі трансформні розломи Мертвого моря і розлом Сан-Андреас на заході. Пн. Америки. Див. також трансформний розлом.
Рис. 1. Трансформні розломи (чорний колір) на структурній карті світу
Рис. 2. Трансформні розломи в зоні спредингу
Рис. 3. Карта трансформного розлому Сан-Андреас в Каліфорнії