ТРАНСГРЕСІЯ

[від лат. transgressio – перехід] – процес наступання моря на сушу. Затоплення ділянок суходолу відбувається в результаті їх тектонічного опускання, рідше – підняття рівня океану. В історії Землі Т. неодноразово чергувалися з регресіями. На території України Т. охоплювала значні площі в девонському, кам’яновугільному, крейдовому та палеогеновому періодах, а в межах півдня Причорномор’я – в четвертинному періоді. Впродовж трансгресії формуються трансгресивні серії відкладів.