ТИЛІТИ

[від англ. tillit – валунна глина] – давні морени, які складаються з невідсортованих ущільнених і навіть метаморфізованих відкладів. Утворені дрібнозернистою масою, в яку включені валуни різного розміру і складу. Їх потужність досягає десятків і сотень метрів. Тиліти знайдені серед товщ різного віку (неопротерозой – кріогеній, верхній палеозой – девон, карбон) і є доказом давніх зледенінь.
Рис. 1. Тиліти