ТЕХНОСФЕРА

[від гр. techne – майстерність, sphaira – куля] – особлива оболонка Землі, яка включає частини біосфери, атмосфери, гідросфери і літосфери, перетворені людиною за допомогою прямого і опосередкованого впливу технічних засобів з метою відповідності соціально-економічним потребам людства. Поняття введено видатним російським і радянським геологом-мінералогом і геохіміком О.Є. Ферсманом (1934). Актуальність поняття зростає у зв'язку з виділенням антропоцену.