ТЕХНОГЕННІ ФАКТОРИ

[від гр. techne – майстерність, genos – походження + лат. factor – той, що робить, виробляє] – чинники, пов’язані з діяльністю людини, що зумовлюють виникнення та розвиток техногенезу. Стосовно геологічного середовища серед основних Т.Ф. виділяють: статичні й динамічні навантаження, зміни режиму та складу підземних вод, замочування товщ порід, створення кар’єрів, виїмок, підземних пустот та ін.