ТЕХНОГЕННІ ВІДКЛАДИ

[від гр. techne – мистецтво, майстерність; genesis – походження] – штучні (неприродні) відклади – особливий, новий (четвертинного віку) тип геологічних утворень, пов’язаний з діяльністю людини. Серед Т.В. виділяють наступні комплекси: насипні (будівельні, гірничі, промислові та господарсько-побутові); відклади штучних водойм; штучно створені, перетворені в природному заляганні. Максимальні потужності Т.В. в межах України досягають у м. Одесі – 45 м, у м. Києві – 44 м. Генезис, склад та властивості Т.В. є настільки специфічними, що потребують особливої методики вивчення, оцінки та прогнозу.