ТЕХНОГЕНЕЗ

[від гр. techne – мистецтво, майстерність; genesis – походження] – 1. Широке розуміння – процес зміни природного середовища під впливом виробничої діяльності людини. 2. В геології – сукупність геологічних процесів, зумовлених технічною (геологічною) діяльністю людини. Залежно від провідного фактора виділяють геохімічні, гідрогеологічні, меліоративні, динамічні та ін. аспекти Т. В результаті Т. формуються техногенні відклади, техногенний рельєф, відбувається забруднення геологічного середовища. Поняття введено відомим російським і радянським мінералогом, геохіміком, академіком О.Є. Ферсманом (1934).
Рис. 1. Ферсман, Олександр Євгенович (1883-1945) - видатний російський, радянський геолог-мінералог, один із засновників геохімії