ТЕФРА

[від гр. tefra – попіл] – 1. Вузьке розуміння – вулканічний попіл. Термін використовувався ще Аристотелем. 2. Широке розуміння – неконсолідовані пірокластичні відклади. Узагальнений термін для уламків вулканічних порід і частинок вулканічного попелу незалежно від їх розмірів і форми, що були підняті в повітря вулканічними вибухами або гарячими газами. Включає блоки порід, вулканічні бомби, вулканічні шлаки, пемзи, вулканічний попіл та ін. Після утворення шар Т. поступово ущільнюється, цементується і перетворюється у вулканічний туф. Синоніми: матеріал вулканокластичний, матеріал пірокластичний, пірокласти.
Рис. 1. Тефра на схилах вулкана Капелінос. Азорські острови.
Рис.2. Нашарування тефри в Ісландії