ТЕРИГЕННІ ВІДКЛАДИ

[від лат. terra – Земля; гр. genesis – походження] – відклади, що виникли в процесі денудації порід суходолу. Складаються, зазвичай, з уламків різноманітних порід і мінералів. Гранулометричний склад – від грубоуламкових до мулів. Із Т.В. утворюються уламкові породи, як в морських, так і в наземних умовах.