ТЕРАСИ

[від фр. terrasse – площадка, майданчик] – горизонтальні або слабонахилені майданчики на схилах річкових долин, узбережжях морів та озер. Утворюються в результаті циклічної акумулятивної та ерозійної діяльності водних потоків чи хвиль в умовах висхідних тектонічних рухів або коливань рівня басейну (евстатичних чи кліматичних). Розрізняють акумулятивні Т. (річкові, морські, озерні, яружно-балкові) і вироблені в корінних породах ерозійні та структурні Т. В Україні найпоширенішими Т. є акумулятивні. Профіль схилу річкової долини має ступінчастий вигляд. До річища прилягає заплава, а далі доверху – перша, друга, третя і т. д. надзаплавні Т. Чим вище розміщена Т., тим давніше вона сформувалася. Ерозійні Т. трапляються переважно в Карпатах та Кримських горах, морські – на узбережжі Чорного та Азовського морів. Також виділяють техногенні Т. (насипні, намивні, вироблені), які створюють з метою зручного будівництва, сільськогосподарської діяльності, видобування корисних копалин.
Рис. 1. Схематичне зображення терас на морському узбережжі Diagram of marine terrace sequence: 1: low tide cliff/ramp with deposition, 2: modern shore (wave-cut/abrasion-) platform, 3: notch/inner edge, modern shoreline angle, 4: modern sea cliff, 5: old shore (wave-cut/abrasion-) platform, 6: paleo-shoreline angle, 7: paleo-sea cliff, 8: terrace cover deposits/marine
Рис. 2. Схема будови терас на березі річки: а - заплава; b - перша надзаплавна тераса; c - друга тераса; d - третя; 1 - корінні породи; 2 - русловий алювій; 3 - заплавний алювій.