ТЕКТОНОСФЕРА

[від гр. tektonike – будова; sphaira – куля] – внутрішня оболонка Землі, в якій відбуваються тектонічні й магматичні процеси. За сучасними уявленнями охоплює земну кору і верхню мантію до глибин близько 700 км. Деякі тектоністи включають в Т. всю мантію аж до межі з ядром (до глибини 2900 км). Для Т. властива вертикальна і горизонтальна неоднорідності складу і властивостей речовини.