ТЕКТОНІЧНА ФАЗА

[від гр. tektonike – будова + phasis – поява] – відносно короткочасний (млн рр.) етап підвищеної тектонічної активності в межах тектонічної епохи. Проявляється за інтенсивним формуванням прогинів, піднять, складок, розломів, а також за проявом магматизму і регіонального метаморфізму. Назви Т.Ф. пов’язані з місцевостями, де вони виражені і були вперше вивчені. Наприклад: салаїрська, таконська, аденська та ерійська Т.Ф. каледонскої тектонічної епохи.