ТЕКТОНІЧНІ СТРУКТУРИ

[від гр. tektonike – будова] – складові земної кори і літосфери різних форм, розмірів, що утворилися в результаті тектонічних процесів. Розрізняють Т.С. елементарні (дрібномасштабні) і глибинні (великомасштабні). Серед елементарних виділяють: первинні – шари, лінзи та ін.; порушені плікативні – складки, флексури та ін; порушені диз’юнктивні – тріщини, скиди, насуви та ін. До глибинних належать: літосферні плити, материки, складчасті області, рифти, глибинні розломи, кільцеві структури, антеклізи, авлакогени та ін. Елементарні Т.С. вивчає структурна геологія, глибинні – геотектоніка.