ТЕКТОНІЧНІ ДЕФОРМАЦІЇ

[від гр. tektonike – будова + лат. deformatio – спотворення, викривлення] – див. деформації тектонічні.