ТЕКТОНІЧНИЙ ПОКРИВ

[від гр. tektonike – будова] – див. покрив тектонічний.