ТЕКТОНІКА

[від гр. tektonike – будівництво, будова] – 1. Будова будь-якої ділянки літосфери, яка визначається сукупністю тектонічних порушень та історією їх розвитку. 2. Розділ геології – вчення (наука) про будову літосфери та верхньої мантії Землі, геологічні структури та закономірності їх руху, розміщення і розвитку. Основні розділи Т.: загальна Т. (структурна геологія), регіональна Т., історична Т., теоретична (генетична) Т., порівняльна Т., експериментальна Т. (тектонофізика). Окремо виділяють неотектоніку.