ТЕКСТУРА ГІРСЬКОЇ ПОРОДИ

Розділ: 
[від лат. textura – тканина, плетиво] – сукупність зовнішніх ознак гірської породи, зумовлених орієнтацією, відносним розміщенням та розподілом її складових частин (переважно мінеральних агрегатів). На відміну від структури визначається візуально, без використання мікроскопа. Залежить не від умов формування породи, а від закономірностей її зміни в просторі і часі. Текстуру визначають візуально в шматку або відслоненні. За розміщенням складових частин у просторі виділяють текстури: однорідні і неоднорідні (лінійні, плоскі, шаруваті, лінзовидні, складнонеоднорідні). За ступенем заповнення складовими частинами об’єму породи: масивні (щільні), пористі, миндалекам’яні, друзитові та ін. Розповсюдженими текстурами є масивна, шарувата, смугаста, волокниста, плямиста, гнейсова, флюїдальна.
Рис. 1. Смугаста флюїдальна текстура порід магматичного потоку
Рис. 2. Гнейсова текстура
Рис. 3. Шарувата текстура магнетитової руди. Кривий Ріг