ТАФОНОМІЯ

[від гр. taphos – захоронення, могила, nomos – закон] – розділ палеонтології, що вивчає закономірності захоронення організмів і утворення викопних решток (переходу органічних решток з біосфери в літосферу). Розглядає процеси накопичення, перенесення, поховання, фосилізації органічних решток, а також вплив цих процесів на склад і розподіл фосилій.