СУФОЗІЯ

[від лат. suffosio – підкопування] – 1. У широокму розумінні - процес вилуговування розчиних компонентів і винесення дрібних частинок з масиву порід підземними водами. Виділяють механічну, хімічну, фізико-хімічну, техногенну суфозію. 2. У вузькому розумінні - процес механічного винесення, вимивання дрібних, переважно глинистих частинок водою, яка фільтрується через товщу гірських порід, а також вмивання їх у глибинні горизонти. Це зумовлює осідання товщі порід з утворенням на поверхні псевдокарстових форм мікрорельєфу – замкнутих знижень (лійок, блюдець, подів, котловин). С. може мати і техногенну природу. В межах населених пунктів України процеси С. зумовлені здебільшого витіканням води із підземних трубопроводів. Особливо характерна С. для товщ супісків, лесів та лесовидних порід. Вона значно ускладнює умови будівництва підземних споруд та фундаментів в умовах проходки ділянок з потоками підземних вод.