СУЛЬФІДИ

Розділ: 
Група (клас) мінералів, сполук металів із сіркою. Мають металічний блиск, порівняно низьку твердість, значну густину. Відомо близько 200 С. – породовірних мінералів. Вони складають близько 0,15% маси земної кори. Твердість коливається від 1 до 6,5. Густина змінюється від середньої до високої. Більшість С. мають гідротермальне походження; відомі також С. магматичного, метаморфічного та гіпергенного генезису. Приклади: пірит, кіновар, антимоніт, молібденіт, реальгар, сфалерит.