СУБМАТЕРИКОВИЙ ТИП ЗЕМНОЇ КОРИ

[від лат. sub – майже] – синонім субконтинентального типу земної кори.