СТРУКТУРНА ГЕОЛОГІЯ

[від гр. geo – Земля, logos – вчення + лат. struktura – будова, розміщення] – див. геологія структурна.