СТРУКТУРА ТЕКТОНІЧНА

[від лат. struktura – будова, розміщення + гр. tektonike – будівництво, будова] – сукупність структурних форм будь-якої ділянки земної кори (літосфери), що визначає її геологічну будову та обумовлена пануванням відповідного тектонічного режиму. С.Т. класифікуються за масштабом, морфологією, генезисом.