СТРАТОТИП

[від лат. stratum – шар, верства, пласт; гр. typos – зразок, відбиток] – еталонний геологічний розріз, який у повному обсязі характеризує певний підрозділ стратиграфічної шкали. Являє собою певну послідовність порід, яка вибрана в якості стандарту шаруватого стратиграфічного підрозділу. У випадку нешаруватих порід стандартом є типова місцевість, де знаходиться відслонення (свердловина, шахта). Кожен С. має власну назву. Вибирається рішенням Міжнародного геологічного конгресу за наступними ознаками: 1) повнота розрізу; 2) дає чітке уявлення про співвідношення і межі відкладів, що його складають із безпосередньо підстилаючими й покриваючими утвореннями; 3) доступність для вивчення; 4) місцезнаходження пов’язано з районом, де вперше були описані дані відклади.