СТИСЛИВІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД

Здатність порід (грунтів) змінювати (зменшувати) свій об’єм під впливом тиску. Залежить від величини тиску та фізико-механічних властивостей порід (грунтів). Розрізняють оборотну С.Г.П., яка визначається пружними властивостями порід (порід) і необоротну, що пов’язана з процесами деформації.