СТЕПОВІ БЛЮДЦЯ

Полігенетичні (переважно суфозійно-просадкові), відносно невеликі, замкнені депресії частіше округлої форми, майже плоскі, з нечітко вираженими схилами. Відрізняються від подів меншою площею (до 1 км2) та відсутністю навколо них ерозійної мережі. Виникають внаслідок вилуговування солей, суфозії, термокарстових (кріогенних) процесів, просадкових деформацій лесових товщ степової та лісостепової зон. В Україні С.Б. поширені в межах алювіальних терас Причорноморської та Придніпровської низовин.
Див.: