СТЕНІЙ

[від гр. stenos – вузький]скорочена назва стенійського періоду мезопротерозойської ери і стенійської системи мезопротерозойської ератеми згідно Міжнародної хроностратиграфічної шкали.