СТАЛАКТИТ

[від гр. stalaktos – той, що крапає] – мінеральне натічно-крапельне утворення, яке формується на стелях печер або інших порожнин і звисає вниз у вигляді бурульок, стовпів, паль, пірамід. Утворюється переважно в результаті хімічної реакції: CaCO3 + H2O + CO2 <=> Ca2+ + 2HCO3-, яка у відповідних умовах (різниця у парціальному тиску вуглекислого газу в розчині і повітрі) йде у зворотньому напрямку. Як наслідок, відбувається відкладання карбонату кальцію з мінералізованої води, яка просочується через тріщини в породах і крапає зі стелі печери, формуючи сталактити. Окрім кальциту, сталактити можуть складатися з гіпсу, солі, льоду. Див також відео.
Рис. 1. Сталактити в печері Сорек, Ізраїль
Рис. 2. Сталактити в печері Дербішире, Англія
Рис. 3. На зрізі сталактитів видно канальці, якими стікає вода