СПРЕДИНГ

[від англ. spread – розтягувати, розширювати] – в межах тектоніки літосферних плит механізм імпульсного багаторазового розсування блоків літосфери в рифтових зонах серединно-океанічних хребтів, в результаті чого із тріщин виливається мантійна магма та формуються нові ділянки океанічної кори. Зони спредингу розміщені переважно в центральній частині океанів у межах рифтових зон серединно-океанічних хребтів.
Рис. 1. Механізм сроедингу (gif file)