СЛЮДИ

Розділ: 
Численна група мінералів, водних алюмосилікатів або силікатів листуватої структури. Характеризуються досконалою спайністю, завдяки чому легко розщеплюються на тоненькі пластинки. Мають високу хімічну, механічну, жаро- та електричну стійкість. Твердість 2-4,5. Густина від 2,3 (гідрослюди) до 3,0-3,3 (біотит). Утворюються в ендогенних умовах. Входять до складу здебільшого кислих інтрузивних порід та кристалічних слюдяних сланців. За хімічним складом виділяють наступні підгрупи С.: біотиту, мусковіту, лепідоліту. Використовуються в радіотехніці, оптиці та ін. Представники: мусковіт, біотит, флогопіт та ін.