СЛАНЦІ

Розділ: 
Загальна назва метаморфічних порід перших (слабких) стадій метаморфізму із субпаралельною орієнтацією породотвірних мінералів та здатністю розколюватись на тонкі пластинки (сланцюватістю). Особливостями С. є також мікрозернистість, сланцюватість, наявність реліктових структур та мінералів. Складаються переважно із кварцу і темноколірних мінералів, або із польових шпатів і темноколірних мінералів. За походженням розрізняють С. осадові і С. метаморфічні. За мінеральним складом – слюдяні, хлоритові, серицитові, пірофілітові, талькові, графітові та ін. За ступенем зміни (метаморфізованістю) – С. слабометаморфізовані (глинисті, горючі) та С. кристалічні.