СІАЛЬ

[від назви хімічних елементів Si та Al] – за першою оболонковою геохімічною моделлю внутрішньої будови Землі Е. Зюсса (1909) та В.М. Гольдшмідта (1924), назва верхньої оболонки (земної кори), яка за тогочасними уявленнями складалася переважно з силіцію і алюмінію та була розміщена над сімою (мантією). Незважаючи на здебільшого історичне значення, термін „С” іноді використовується й зараз.