СИФОН

[від гр. siphon – трубка] – 1. В геоморфології (карстології) – коліноподібний вигин у вертикальній площині каналу підземної карстової річки. 2. В палеонтології – трубкоподібний елемент усередині черепашки молюска.