СИНГОНІЯ КРИСТАЛІВ

Розділ: 
[від гр. syn – разом, gonia – кут] – 1) ступінь симетричності кристалів; 2) група (система) кристалів, яка має подібні набори елементів симетрії - однаковим числом одного порядку 3) група видів симетрії кристалів. Виділяють 7 сингоній: кубічну, гексагональну, тетрагональну, тригональну, ромбічну, моноклінну, триклінну. Сингонії об'єднуютьcя в три групи або категорії: нижчу, середню, вищу. До сингоній нижчої категорії належать триклінна, моноклінна, ромбічна; до середньої категорії - тригональна, тетрагональна, гексагональна; до вищої - кубічна сингонія. Визначення сингонії кристалу здійснюється через знаходження сукупності елементів симетрії: осей симетрії, площин симетрії, центра симетрії. Близько 38% мінералів кристалізується в триклінній і моноклінній С., 23% – в ромбічній, 10% – в тригональній, 7,5% – в гексагональній, 9,5% – в тетрагональній, 12% – в кубічній. Важлива діагностична ознака кристалічних мінералів. Синонім – система кристалів.
Таблиця 1. Сингонії кристалів з мінімумом елементів симетрії
Категорії Сингонії Мінімум елементів симетрії
Вища Кубічна 4L3
Середня Гексагональна L6
Тетрагональна L4
Тригональна L3
Нижча Ромбічна 3L2
Моноклінна L2, P
Триклінна Відсутні або лише C
 
Рис. 1. Кристал вівіаніту моноклінної сингонії
Рис. 2. Триклінна сингонія гематиту
Рис. 3. Кристал берилу гексагональної сингонії